Select Page

TAK.

Landschapsarchitecten

 

 

Welkom bij TAK.

In de overtuiging dat een ruime visie op landschapsplanning, parkontwikkeling en biodiversiteit niet alleen gaat over fauna en flora, maar ook het landschap, zijn gebruiken en beheer, zijn de teamleden van TAK overtuigd dat de inzet van een multidisciplinair team een degelijk ontwerpplan kan opleveren.

Als tuinliefhebber, bedrijf, architect, openbaar bestuur, bouwpromotor, natuurbeheerder,… Onze focus ligt op GROEN, BLAUW, erfgoed, biodiversiteit, functionaliteit en originaliteit!

Bij ons geen “standaards”, maar een uniek team met breed gedragen disciplines.

Team:

Geert De Mol: Landschapsarchitect – Biodiversiteitsadviseur – Integraal waterbeheer – Fauna & flora

Tomas De Nul: Landschapsarchitect – Landschapsontwikkeling – Verkeerskunde – Integraal waterbeheer – Erfgoed/Monumentenzorg

Kenny De Boeck: Landschapsarchitect – Natuurstreefbeelden leefgebieden en vegetaties – Herstel biodiverse graslanden – Fauna & flora

Projectgeboden externe partners: Dr. Kevin Lambeets (Ecoloog – Zeis&Bijl) – Dr.Ing Filip Van den Abeele (SubSeaWolf)

Ontwerp publiek domein

We leggen de focus op meer participatie, gerichte antwoorden op veranderende factoren (klimaat, mobiliteit,..). Groenblauwe ontwerplijnen

Landschapsontwikkeling

We gaan een stap verder, vanuit onze diverse werkvelden koppelen we natuur, cultuur, infrastructuur en overstijgen we het traditionele denkpatroon en tekenen lijnen uit voor de toekomst.

Cultureel & Natuurlijk erfgoed

Ijskelders, kapelletjes, bunkers, historische houtkanten en knotbomen zijn typische elementen in ons Vlaamse landschap.

TAK bezit de know-how om deze kenmerkende entiteiten te restaureren of conserveren MET respect voor hun oorsprong.

Biodiversiteitsadvies

 Onbekend is onbemind, naast de klimaatcrisis heerst er een grote biodiversiteitscrisis. We richten ons tot natuurbeheerders, landbouwers, openbare besturen en bedrijven. Om terreinen in te richten en soorten te beschermen garanderen we een natuurgericht ontwerp, beheer, herstel of optimalisatie ten behoeve van aanwezige of te verwachten soorten.

Waterhuishouding

Een vaak over het hoofd gezien, doch steeds belangrijker wordend onderdeel van een kwalitatief projectis de omgang met hemelwater. Origineel en functioneel omspringen met water, het paradepaardje van TAK! Water doet leven, water is leven en vraagt ruimte…

Tuinarchitectuur

Ook voor eigenzinnige tuinen bent u bij ons aan het juiste adres. Met gezamenlijk meer dan 40 jaar ervaring in de tuinarchitectuur kennen wij de kneepjes van het vak en toveren we uw buitenruimte om tot een voorname leefruimte vol rust en ontspanning.

Bedrijventerreinen

Bent u ook actief in één van die inspirerende bedrijven, op zoek naar een degelijk onderbouwde groenvisie passend binnen een ruimer Breeamkader, exotenbestrijdingsplan, afwateringsproject of landschappelijke integratie? TAK landschapsarchitecten adviseert, informeert en werkt een totaal groenverhaal uit waarin natuur direct bijdraagt tot een beter welbevinden van uw klant, uw personeel en uzelf.

Speelruimtes

Is het nu op school, in de buurt of in eigen tuin: spelen en ravotten zijn van groot belang in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een plek om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen, sociale contacten te onderhouden. Zowel de fysieke als mentale gezondheid profiteren van een kwalitatief ingerichte speelzone.

TAK. Landschapsarchitecten bv.

BE0764.418.594.

Sint-Markoenstraat 28
9032 Gent